Ivar T. Jørgensen

Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Private miljøinvesteringer øker kraftig

Organisasjonen Forest Trends publiserte nylig en rapport som viser at investeringer som både har et miljømotiv og et økonomisk motiv stiger kraftig. Investeringer som fyller kriteriene om at miljø skal være et spesifikt mål for investeringen steg med 62% fra 2013 til 2015.

Stikkord: , ,

Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

Å vinne freden

#åVinneFreden, er den vakreste kampen av alle kamper, skrev en av FARC-lederne på sin Twitter-konto 25. august, da geriljagruppen og regjeringen kunngjorde at de hadde blitt enige om Colombias fredsavtale.

Bodil Maal

Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Den stille sulten

Vi opplever vanligvis sulten gjennom spektakulære katastrofer som ruller over tven. Vi forstår hvorfor mennesker har gitt opp og har et skrikende behov for hjelp. Den daglige «stille sulten» ser vi ikke.

Stikkord: ,