Ivar T. Jørgensen

Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Private miljøinvesteringer øker kraftig

Organisasjonen Forest Trends publiserte nylig en rapport som viser at investeringer som både har et miljømotiv og et økonomisk motiv stiger kraftig. Investeringer som fyller kriteriene om at miljø skal være et spesifikt mål for investeringen steg med 62% fra 2013 til 2015.

Stikkord: , ,