Frida Skjæraasen

Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

Frida jobber med støtte til klima- og skogorganisasjoner.

Hun har mastergrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo med spesialisering i internasjonal politikk.

Hun har blant annet jobbet for den irakiske ambassaden i Oslo og hatt forskjellige verv i norske organisasjoner.

Frida vil blogge om klima, skog og sivilt samfunn

Kontaktinformasjon:

E-post

Alle innlegg av Frida Skjæraasen

Å vinne freden

#åVinneFreden, er den vakreste kampen av alle kamper, skrev en av FARC-lederne på sin Twitter-konto 25. august, da geriljagruppen og regjeringen kunngjorde at de hadde blitt enige om Colombias fredsavtale.

Ja takk, begge deler!

I A-magasinet fra forrige fredag skildrer journalist Ole Mathismoen hverdagen til et lite, tradisjonelt samfunn i Peru. Der betaler folk en høy miljø- og helsemessig pris for oljeutvinningen i nærområdet. Økonomisk utvikling og bevaring av skogsområder og urfolks rettigheter trenger ikke være motsetninger. Det norske klima- og skoginitiativet viser at begge deler kan være mulig.