Ida-Eline Engh

Ida-Eline Engh

Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn

Ida-Eline er seniorrådgiver i Avdeling for sivilt samfunn. Der jobber hun blant annet med resultatmåling, resultatformidling og menneskerettigheter inkludert tros- og livssynsminoriteters rettigheter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har vært i Norad siden 2011 og leder nå arbeidet med Norads nye prinsipper for støtte til sivilt samfunn.

Ida-Eline er utviklingsgeograf med erfaring fra forskning, FN og sivilsamfunnsorganisasjoner. Hun har en doktorgrad om retten til mat for HIV-rammete i Uganda og Sør-Afrika fra Senter for menneskerettigheter.

 

Kontaktinformasjon:

E-post

Alle innlegg av Ida-Eline Engh