Ivar T. Jørgensen

Ivar Jørgensen

Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Ivar bidrar med faglig ledelse for for skog og naturforvaltning i Norad og rådgivning til Klima og Miljødepartementet, Utenriksdepartementet og de norske ambassadene i spørsmål om bistand og klimatiltak knyttet til skog. Dette omfatter for eksempel skog og utvikling, skog og klima, skog og matsikkerhet, og skog og landskapsforvaltning.

Ivar har mastergrad i skogbruk fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet NMBU på Ås, og har tidligere jobbet i Statskog SF som skogforvalter.  Han har også jobbet med skog- og miljøforvaltning i Nepal som ansatt for FAO. Ivar jobbet også åtte år i Noragric – Department for International Environment and Development Studies på NMBU, og fire år som ambassaderåd på den norske ambassaden i Tanzania, før han kom til avdeling for klima, energi og miljø (KEM) i Norad.

Ivar vil blogge om internasjonal bistand, skog, klima og miljø.

Kontaktinformasjon:

E-post

Alle innlegg av Ivar Jørgensen

Private miljøinvesteringer øker kraftig

Organisasjonen Forest Trends publiserte nylig en rapport som viser at investeringer som både har et miljømotiv og et økonomisk motiv stiger kraftig. Investeringer som fyller kriteriene om at miljø skal være et spesifikt mål for investeringen steg med 62% fra 2013 til 2015.

Hvordan gikk det i Paris?

Det er all grunn til å være fornøyd med resultatet av klimatoppmøtet i Paris. Til tross for at en del mener dette er for lite og for seint, så ligger det mange elementer i avtalen som gir grunn til optimisme.

Hvordan skal REDD+ finansieres i framtida?

I oppkjøringen til klimatoppmøtet i Paris denne uken har det vært mye fokus på hvordan tiltak for å redusere klimaendringer og å tilpasse seg klimaendringer skal finansieres. Uten en god avtale som sikrer nye penger til dette vil det være vanskelig å få til noen avtale.

Gjenreising av ødelagt skog = grønn vekst

Gjenoppbygging av ødelagt skog er kommet tydelig på agendaen. På Klimatoppmøtet til FNs generalsekretær 23.9 var dette et av temaene som ble løftet fram. Norge har sammen med mange land, organisasjoner og en rekke private selskaper lovet å bidra til dette. Dette er en spennende utvidelse av engasjementet for verdens skoger. Etter min mening bør det legges stor vekt på private investorers rolle i dette.

Skjerpet norsk innsats mot klimaendringer

Utenriksminister Børge Brende har sendt ut en instruks om at klimaarbeidet skal gis en økt prioritet i utenrikstjenesten og en større plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Dette er gode nyheter for klimaet!