Ivar Evensmo

Ivar Evensmo

Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Ivar er fagrådgiver på tema ytringsfrihet og frie medier.

Kontaktinformasjon:

E-post

Alle innlegg av Ivar Evensmo