Demokrati og styresett

Godt styresett og kamp mot korrupsjon er et hovedsatsingsområde for norsk utviklingspolitikk og bistand.

Abonnér på alle innlegg i denne kategorien.

Valgets kvaler i Palestina

Med Oslo-avtalen undertegnet i 1993 mellom Israel og den palestinske frigjøringsbevegelsen (PLO) ble det åpnet opp for valg til en lovgivende forsamling (PLC), president og kommunestyrer i det okkuperte Palestina. Alt inngikk som del av det avgrensa sjølstyret som palestinerne skulle få, inntil israelerne og palestinerne var blitt enige om en endelig fredsavtale.

Nepal: Fra væpnet opposisjon til posisjon gjennom valg

Nepal, fjell-landet, som ligger inneklemt mellom India og Kina, med knapt 30 millioner innbyggere, har ned gjennom historien vært stekt preget av en ekstrem lagdeling, med en liten elite som kontrollerer makten og ressursene, og en stor og sammensatt befolkning, hvor mange var ekskludert fra innflytelse.

Realisme, ikke uansvarlig idealisme

I artikkelen «– Uansvarlig idealisme» skriver Morgenbladet 21. februar om norsk engasjement i Afghanistan. Manglende sivil-militær koordinering holdes av forskere frem som årsaken til at mål ikke ble nådd. Artikkelen reiser viktige problemstillinger, men lar andre, viktige begrensninger ligge.