Klima

Globale klimaendringer og tap av biologisk mangfold er de største miljøtruslene verden står overfor. Derfor er klima og miljø hovedsatsingsområder i norsk utviklingspolitikk.

Abonnér på alle innlegg i denne kategorien.

REDD+ pengene går til de riktige stedene, men privat sektor må mye tyngre på banen

I to nye rapporter fra Forest Trends analyseres givernes støtte til REDD+ og rollen til privat sektor i arbeidet mot avskoging. Rapportene framholder at støtten går til de riktige stedene, men samtidig at privat sektor bør inkluderes på en helt annen måte enn tidligere.