Menneskerettigheter

Menneskets rettigheter er sentral i begrunnelsen for norsk og internasjonal utviklingsinnsats.

Abonnér på alle innlegg i denne kategorien.

Frykten for å bli gift

-Hva drømmer de om, ti-årige jenter rundt om i verden ? Mange ønsker seg utdannelse, et eget hus og å få reise til utlandet. Men veldig mange har ett sterkt ønske: Å få vente med å gifte seg. Dette kommer fram i rapporten «The State og World Population 2016», fra FNs befolkningsfond UNFPA. Befolkningsfondet har … Fortsett å lese Frykten for å bli gift

Bør vi satse mindre på læring for å nå utdanningsmålene?

Utdanning er prioritert i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Norge vil at alle barn og unge får muligheter til skolegang som gir grunnleggende ferdigheter, ruster dem for livet og sikrer overgangen til arbeidslivet. Utdanningssatsingen skal bidra til rettferdighet og økonomisk utvikling. For å nå målene har Norge tatt en internasjonal lederrolle og oppskalert sin innsats. Særlig … Fortsett å lese Bør vi satse mindre på læring for å nå utdanningsmålene?

Brenner du maten så bør du få svi

Vold i nære relasjoner er utbredt i alle land. Å forebygge vold er det viktigste og mest krevende målet for bistandsinnsatsen på dette feltet. Nyere kunnskap bidrar til å øke vår forståelse omkring utbredelse og årsaker, og om sosiale normer og holdninger som legitimerer vold. Denne kunnskapen må danne grunnlaget for fremtidige tiltak for å forebygge vold.

Catch 22 for kvinner i Sudan: Voldtektsofre straffes

For 100 år siden risikerte ugifte kvinner i Norden som ble gravide, å bli utstøtt av familie og venner. Stigmaet knyttet til det å bli alenemor var enormt. Ved Københavns rikshospital kunne enslige kvinner føde anonymt i håp om å unngå skammen. Noen fødte der for å redde en gift barnefar fra rettsforfølgelse, slik Astrid Lindgren gjorde i 1926 da hun som ugift 19-åring fikk sin sønn Lasse.