Økonomisk utvikling

Økt tilgang på økonomiske ressurser gjennom bistand er viktig, men det er ikke nok. En vellykket samfunnsutvikling er en komplisert prosess som handler om å bygge systemer som fungerer. Dette krever et nøye samspill mellom alle områder i samfunnet.

Abonnér på alle innlegg i denne kategorien.

Borgeren som stiller krav

Staten, er den en venn eller en fiende? Det er store forskjeller geografisk og kulturelt. Nesten alle i Norge ser på staten som en venn, ja selve vennen som skal bringe oss skadesløs igjennom livet. Mens mange amerikanere betrakter staten med stor skepsis og anstrenger seg for å ha minst mulig kontakt med offentlige myndigheter. Staten fører ikke noe godt med seg, den betyr skatt, straff og trøbbel.

Ja takk, begge deler!

I A-magasinet fra forrige fredag skildrer journalist Ole Mathismoen hverdagen til et lite, tradisjonelt samfunn i Peru. Der betaler folk en høy miljø- og helsemessig pris for oljeutvinningen i nærområdet. Økonomisk utvikling og bevaring av skogsområder og urfolks rettigheter trenger ikke være motsetninger. Det norske klima- og skoginitiativet viser at begge deler kan være mulig.

Nye internasjonale finansinstitusjoner utfordrer Verdensbanken og IMF

To nye multinasjonale finansinstitusjoner, The New Development Bank (NDP) og The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) vil være operative neste år. Nyetableringene lover bedre fordeling av makt, og større frihet for låntakere. De utfordrer holdningene og tenkningen til de tradisjonelle finansinstitusjonene.