Økonomisk utvikling

Økt tilgang på økonomiske ressurser gjennom bistand er viktig, men det er ikke nok. En vellykket samfunnsutvikling er en komplisert prosess som handler om å bygge systemer som fungerer. Dette krever et nøye samspill mellom alle områder i samfunnet.

Abonnér på alle innlegg i denne kategorien.

Borgeren som stiller krav

Staten, er den en venn eller en fiende? Det er store forskjeller geografisk og kulturelt. Nesten alle i Norge ser på staten som en venn, ja selve vennen som skal bringe oss skadesløs igjennom livet. Mens mange amerikanere betrakter staten med stor skepsis og anstrenger seg for å ha minst mulig kontakt med offentlige myndigheter. Staten fører ikke noe godt med seg, den betyr skatt, straff og trøbbel.

Ja takk, begge deler!

I A-magasinet fra forrige fredag skildrer journalist Ole Mathismoen hverdagen til et lite, tradisjonelt samfunn i Peru. Der betaler folk en høy miljø- og helsemessig pris for oljeutvinningen i nærområdet. Økonomisk utvikling og bevaring av skogsområder og urfolks rettigheter trenger ikke være motsetninger. Det norske klima- og skoginitiativet viser at begge deler kan være mulig.