Resultater

En glossy publikasjon om resultater?

Én av Norads kjerneoppgaver er å formidle resultatene av norsk bistand. Dette er den enkleste sak av verden. Det er bare å samle 25 resultateksempler sammen med noen fine bilder mellom to halvstive permer, kalle det «Norads resultatrapport 2014 » og sende ut til dem som måtte gidde å lese. Det vanskelige er imidlertid å innhente resultatene som skal formidles.

Hva er et resultat?

Hva er egentlig et resultat av bistand til fattige land? En lov som har blitt vedtatt, en vei som har blitt bygd, en mer effektiv domstol, økt respekt for en gruppes rettigheter, økt handel mellom to land, stanset spredning av ebola-viruset, et berget liv eller minsket fattigdom?

Helseinvesteringer vil gi god avkastning i de nye utviklingsmålene

500 dager igjen. Da er arbeidet med de nåværende tusenårsmålene ferdig. ”Et av de mest vellykkede prosjekter i FNs historie”, mener generalsekretær Ban Ki- moon. Tusenårsmålene har vist seg å være effektive ved å fokusere den internasjonale innsatsen og mobilisere ressurser. De ga oss en retning.

Hvordan analysere de utilsiktede virkningene av bistand?

«Giverne kan bli mer åpne for negative tilbakemeldinger om et tiltak,» sa Lamessa Endalew, agronom fra Etiopia og bistandsrådgiver i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han la til at kommunikasjon til partnerne i sør bør understreke at man lærer mye av evalueringer. Dessuten er det viktig å huske på at et afrikansk folks kultur og frykt for at prosjekter stoppes, kan gjøre at man fremhever de positive resultatene, sa Endalew.