Utdanning

57 millioner barn har ingen tilgang til grunnutdanning og 774 millioner av verdens voksne befolkning kan ikke lese og skrive fordi de aldri har gått på skolen. Alle går de glipp av en grunnleggende menneskerettighet: Retten til utdanning.

Abonnér på alle innlegg i denne kategorien.

Bør vi satse mindre på læring for å nå utdanningsmålene?

Utdanning er prioritert i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Norge vil at alle barn og unge får muligheter til skolegang som gir grunnleggende ferdigheter, ruster dem for livet og sikrer overgangen til arbeidslivet. Utdanningssatsingen skal bidra til rettferdighet og økonomisk utvikling. For å nå målene har Norge tatt en internasjonal lederrolle og oppskalert sin innsats. Særlig … Fortsett å lese Bør vi satse mindre på læring for å nå utdanningsmålene?