Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

Å vinne freden

#åVinneFreden, er den vakreste kampen av alle kamper, skrev en av FARC-lederne på sin Twitter-konto 25. august, da geriljagruppen og regjeringen kunngjorde at de hadde blitt enige om Colombias fredsavtale.

Bodil Maal

Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Den stille sulten

Vi opplever vanligvis sulten gjennom spektakulære katastrofer som ruller over tven. Vi forstår hvorfor mennesker har gitt opp og har et skrikende behov for hjelp. Den daglige «stille sulten» ser vi ikke.

Stikkord: ,
Ivar T. Jørgensen

Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

REDD+ pengene går til de riktige stedene, men privat sektor må mye tyngre på banen

I to nye rapporter fra Forest Trends analyseres givernes støtte til REDD+ og rollen til privat sektor i arbeidet mot avskoging. Rapportene framholder at støtten går til de riktige stedene, men samtidig at privat sektor bør inkluderes på en helt annen måte enn tidligere.

Stikkord: ,