Stikkordarkiv: kvinner

Catch 22 for kvinner i Sudan: Voldtektsofre straffes

For 100 år siden risikerte ugifte kvinner i Norden som ble gravide, å bli utstøtt av familie og venner. Stigmaet knyttet til det å bli alenemor var enormt. Ved Københavns rikshospital kunne enslige kvinner føde anonymt i håp om å unngå skammen. Noen fødte der for å redde en gift barnefar fra rettsforfølgelse, slik Astrid Lindgren gjorde i 1926 da hun som ugift 19-åring fikk sin sønn Lasse.

Utfordringen: hvordan nå flere?

I Afrikas nest mest folkerike land Etiopia står kvinners rettigheter og likestilling høyt på agendaen i klimapolitikken. Planene i det nasjonale Climate Resiliant Green Economy-initiativet begynner å bli klare. Norge skal bare i år gi 120 millioner kroner til dette initiativet. Klare er også de lokale myndighetene og kvinnegruppene i Oromia også. Orioma er valgt ut som forsøksdistrikt for utprøving av hvordan penger og politikk kan kobles for at flest mulig skal nyte godt av arbeidet med en grønnere økonomi.

Noen inntrykk fra Kvinnekommisjonens møte i FN

Kvinnekommisjonen er noe av det livligste i FN-kalenderen. I år var det påmeldt over 6000 delegater fra sivilt samfunn, i tillegg til mange topp-politikere og byråkrater. Dette gjorde det ganske livlig og trangt i FN-bygningen hvor det til tross for veldig mange parallelle sesjoner, i blant bare var ståplasser igjen. Om man i det hele tatt kom inn i rommet!

Inntrykk fra møte med senegalesere som har gjort store forandringer

«Før, etter vår tradisjon hadde kvinner ingenting de skulle si. Menn bestemte alt, slik lærte vi at det skulle være. Mennene slo ofte konene sine. Jeg også, det skal jeg være ærlig nok til å innrømme. Jeg ville aldri tillate kona mi å gå ut av landsbyen, langt mindre overnatte borte.»

Hvorfor skjer det ikke mer i arbeidet for kvinners rett til helse?

Retten til helse er nedfelt i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I 2009 vedtok FNs menneskerettighetsråd en egen resolusjon om mødrehelse. Forankring i menneskerettigheter gjør at det er myndighetenes ansvar at tjenestene er tilgjengelig.